BILTENLAT

   

   

   

   

  DUGME REGISTRA

  skupstinalogogif

   

   

   

   SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  Adresar institucija BiH

  A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

  A

  Agencija za akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS

  tel: 051 348 348
  fax: 051 348 346
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  Vladike Platona bb
  78000 Banja Luka
  RS, BiH
  Agencija za bankarstvo FBiH tel: 033 721 400
  fax: 033 668 811
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Koševo 3
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Agencija za državnu službu BiH tel: 033 233 498
  fax: 033 268 312
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Trg BiH 1
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Agencija za državnu službu FBiH tel: 033 552 041
  fax: 033 552 040
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Dola 15
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Agencija za državnu upravu RS tel: 051 346 051
  fax: 051 346 056
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Vladike Platona 66
  78000 Banja Luka
  RS, BiH
  Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH tel: 033 561 550
  fax: 033 561 554
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Trg BiH 1/V
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Agencija za izdavanje garancija tel: 033 252 340
  fax: 033 252 352
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Fra Anđela Zvizdovića 1
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Agencija za javne nabavke BiH tel: 033 251 593
  fax: 033 251 595
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Radićeva 8/V
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH tel: 033 771 870
  fax: 033 771 880
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Mustafe Pintola 1
  Ilidža
  FBiH, BiH
  Agencija za lijekove RS tel: 051 456 040
  fax: 051 450 301
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Veljka Mlađenovića b.b.
  78000 Banja Luka
  RS, BiH
  Agencija za nadzor nad tržištem BiH tel: 057 340 718
  fax: 057 343 502
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Karađorđeva 8
  71 123 Istočno Sarajevo
  RS, BiH
  Agencija za osiguranje depozita BiH tel: 051 223 440
  fax: 051 223 452
  Vase Pelagića 11a
  51000 Banja Luka
  RS, BiH
  Agencija za osiguranje depozita BiH tel: 033 663 095
  fax: 033 663 095
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Jadranska bb
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Agencija za osiguranje u BiH tel: 033 554 795
  fax: 033 554 796
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Obala Kulina Bana 4/II
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Agencija za poštanski promet BiH tel: +387 33 721 640
  fax: +387 33 721 650
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Dzemala Bijedica b.b.
  Poslovni kompleks "Kumrovec", Objekt B, kat 4.
  71000 Sarajevo
  BiH
  Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH tel: +387 (0)36 329 908
  fax: +387 (0)36 329 908
  Kneza Branimira br.12
  88000 Mostar
  BiH
  Agencija za privatizaciju u FBiH tel: 033 212 884
  fax: 033 212 883
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Alpašina 41
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Agencija za promociju stranih investicija tel: 033 278 080
  fax: 033 278 081
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Avaz Twist Tower
  Tešanjska 24A
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Agencija za promociju stranih investicija tel: 036 558 815
  fax: 036 558 815
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Rade Bitange 30
  88 000 Mostar
  FBiH, BiH
  Agencija za promociju stranih investicija tel: 051 226 180
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Djure Danicica 1 (III)
  78 000 Banja Luka
  BiH
  Agencija za rad i zapošljavanje BiH tel: 033 208 252
  fax: 033 209 475
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Đoke Mazalića 3
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Agencija za ravnopravnost spolova BiH tel: 033 209 761
  fax: 033 209 761
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Kulovića 4
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH tel: + 387 51 462 300
  fax: + 387 51 462 302
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 11
  78000 Banja Luka
  BiH
  Agencija za sigurnost hrane BiH tel: 036 397 217
  fax: 036 397 206
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  dr. Ante Starčevića b.b.
  88000 Mostar
  FBiH, BiH
  Agencija za statistiku BiH tel: 033 220 626
  fax: 033 220 622
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Zelenih beretki 26
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH tel: 033 726 250
  fax: 033 726 251
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Vilsonovo šetalište broj 10
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Arhiv BiH tel: 033 206 492
  fax: 033 206 492
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Reisa Džemaludina Čauševića 6
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Arhiv FBiH tel: 033 214 481
  fax: 033 214 481
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Reisa Čauševića 6
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Arhiv RS tel: 051 301 528
  fax: 051 301 528
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Aleji Svetog Save 1
  78000 Banja Luka
  RS, BiH

  B

  Biro za odnose sa javnošću Vlade RS tel: 051 331 565
  fax: 051 331 566
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  C

  Centar za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH tel: 033 562 550
  fax: 033 445 475
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Halida Nazečića 4
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Centar za uklanjanje mina u BiH tel: 033 253 800
  fax: 033 464 565
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Tvornička 3
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Centar za uklanjanje mina u BiH tel: 051 313 113
  fax: 051 312 848
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Miše Stupara 26
  78 000 Banja Luka
  RS, BiH
  Centralna banka BiH tel: 033 278 222
  fax: 033 215 094
  Maršala Tita 25
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Centralna izborna komisija BiH tel: 033 251 300
  fax: 033 251 329
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Mula Mustafe Bašeskije 6
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Centralni registar hartija od vrijednosti RS tel: 051 223 710
  fax: 051 223 718
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Bana Milosavljevića 6
  78000 Banja Luka
  RS, BiH

  D

  Direkcija za ekonomsko planiranje BiH tel: 033 225 931
  fax: 033 225 930
  Kulovića 7
  71 000 Sarajevo
  BiH
  Direkcija za evropske integracije tel: 033 703 153
  fax: 033 296 473
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Trg BiH 1
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Direkcija za privatizaciju RS tel: 051 308 311
  fax: 051 311 245
  Mladena Stojanovića 7
  78000 Banja Luka
  RS, BiH
  Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH – BHDCA tel: 033 251 350
  fax: 033 251 351
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Fehima ef. Čurčića 6
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Dom naroda Parlamenta FBiH tel: 033 219-190
  fax: 033 205 547
  Hamdije Kreševljakovića 3
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Dom za ljudska prava BiH tel: 033 212 064
  fax: 033 561 153
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Musala 9
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Dom za ljudska prava BiH Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. Simeuna Đaka 5
  51000 Banja Luka
  RS, BiH
  Državna agencija za istrage i zaštitu tel: 033 702 411
  fax: 033 702 480
  Adema Buće 102
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Državna komisija za označavanje BiH granice tel: 033 221 027
  fax: 033 201 170
  Musala 9
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Državna regulatorna komisija za električnu energiju tel: 035 302 060
  fax: 035 302 077
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Miška Jovanovića 4
  75000 Tuzla
  FBiH, BiH

  F

  Federalna direkcija robnih rezervi tel: 033 207 911
  fax: 033 210 138
  Ćemaluša br. 6/III
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalna komisija za nestala lica tel: 033 658 997
  fax: 033 664 951
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Musala 9/2
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalna uprava civilne zaštite tel: 033 467 970
  fax: 033 767 560
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Vitomira Lukića 10
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalna uprava policije tel: 033 280 020
  fax: 033 207 614
  Mehmeda Spahe 7
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove tel: 033 201 784
  fax: 033 201 784
  Reisa Džemaludina Čauševića 6
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalni meteorološki zavod tel: 033 663 508
  fax: 033 276 701
  Bardakčije 12
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalni zavod za MIO/PIO tel: 033 723 125
  fax: 033 723 200
  Ložionička 2
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalni zavod za MIO/PIO tel: 036 321 626
  fax: 036 310 185
  Dubrovačka bb
  88000 Mostar
  FBiH, BiH
  Federalni zavod za programiranje razvoja tel: 033 667 272
  fax: 033 212 625
  Alpašina 41
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalni zavod za statistiku tel: 033 443 866
  fax: 033 664 553
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Zelenih beretki 26
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije tel: 033 663 779
  fax: 033 220 619
  Alpašina 41
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije tel: 036 580 020
  fax: 036 580 015
  Adema Buče 34
  88000 Mostar
  FBiH, BiH
  Federalno ministarstvo finansija tel: 033 203 147
  fax: 033 203 152
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Mehmeda Spahe 5
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalno ministarstvo kulture i športa tel: 033 663 693
  fax: 033 664 381
  Obala Maka Dizdara 2
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke tel: 033 276 380
  fax: 033 276-380
  Obala Maka Dizdara 2
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke tel: 036 355 700
  fax: 036 355 742
  Stjepana Radića 33
  88000 Mostar
  FBiH, BiH
  Federalno ministarstvo odbrane tel: 033 650 677 Hamdije Kreševljakovića 98
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva tel: 033 443 338
  fax: 033 663 659
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Maršala Tita 15
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalno ministarstvo pravde tel: 033 213 151
  fax: 033 213 151
  Valtera Perića 15
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalno ministarstvo prometa i komunikacija tel: 033 668 907
  fax: 033 667 866
  Alpašina 41
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalno ministarstvo prometa i komunikacija tel: 036 550 025
  fax: 036 550 024
  Trg Ivana Krndelja bb
  88000 Mostar
  FBiH, BiH
  Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša tel: 033 562 870
  fax: 033 201 602
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Alipašina br. 41
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalno ministarstvo rada i socijalne politike tel: 033 661 782
  fax: 033 661 783
  Vilsonovo šetalište 10
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica tel: 033 667 295
  fax: 033 667 295
  Alpašina 41
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta tel: 033 204 007
  fax: 033 218 538
  Alpašina 41
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta tel: 036 449 120
  fax: 036 449 122
  Stjepana Radića 33
  88000 Mostar
  FBiH, BiH
  Federalno ministarstvo trgovine
  Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova tel: 033 280 020
  fax: 033 207 606
  Mehmeda Spahe 7
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog ra tel: 033 212 932
  fax: 033 209 333
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Alpašina 41
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalno ministarstvo zdravstva tel: 033 664 245
  fax: 033 664 246
  Maršala Tita 9
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalno pravobraniteljstvo tel: 033 200 981
  fax: 033 200 981
  Valtera Perića 15/5
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Federalno tužiteljstvo tel: 033 442 614 Valtera Perića 15
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA tel: 033 776 180
  fax: 033 776 196
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Hifzi Bjelevca 54
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Fond KS za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca tel: 033 252 210
  fax: 033 252 218
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Širokac 22
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Fond stanovanja RS tel: 051 218 617
  Fond za povratak BiH tel: 033 219 626
  fax: 033 552 631
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Koste Hermana 11
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Fond za razvoj i zapošljavanje RS tel: 051 221 270
  fax: 051 217 947
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Vladike Platona 3
  78000 Banja Luka
  RS, BiH
  Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH tel: 049 216 344
  fax: 049 216 115
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Vuka S. Karadžića 4
  76100 Brčko
  BiH

  G

  Gender centar FBiH tel: 033 665 883
  fax: 033 265 200
  Hakije Kulenovića 12
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Gender centar Vlade RS tel: 051 225 031
  fax: 051 225 032
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Bana Milosavljevića bb
  78000 Banja Luka
  RS, BiH
  Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH tel: 033 664 716
  fax: 033 211 658
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Trg BiH 1
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Gospodarska komora FBiH tel: 033 217 782
  fax: 033 217 783
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Branislava Đurđeva 10
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Granična policija BiH tel: 033 755 300
  fax: 033 755 305
  Reufa Muhića 2a
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH

  I

  Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH tel: 036 311 210
  fax: 036 311 212
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Kralja Petra Krešimira IV 8/A
  88000 Mostar
  FBiH, BiH
  Institucije ombudsmena FBiH tel: 033 667 929
  fax: 033 653 461
  Valtera Perića 15
  71000 Ssarajevo
  FBiH, BiH
  Institut za akreditiranje BiH tel: 033 721 310
  fax: 033 721 311
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Hamdije Ćemerlića 2
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Institut za intelektualno vlasništvo BiH tel: 036 334 381
  fax: 036 318 420
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Kralja Petra Krešimira IV/8a
  88000 Mostar
  FBiH, BiH
  Institut za mjeriteljstvo BiH tel: 033 668 716
  fax: 033 714 711
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Dolina 6
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Institut za standardizaciju BiH tel: 057 310 560
  fax: 057 310 575
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Vojvode Radomira Putnika 34
  71123 Istočno Sarajevo
  RS, BiH

  K

  Komesarijat za izbjeglice i humanitarnu pomoć tel: 055 212 813
  Komisija za deminiranje BiH tel: 033 219 923
  fax: 033 464 565
  Trg Bosne i Hercegovne 1
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Komisija za hartije do vrijednosti RS tel: 051 218 362
  fax: 051 218 361
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Vuka Karadžića 6
  78 000 Banja Luka
  RS, BiH
  Komisija za izbor i imenovanje tel: 053 241 531
  Komisija za koncesije BiH tel: 051 462 510
  fax: 051 462 509
  Jug Bogdana bb
  78000 Banja Luka
  RS, BiH
  Komisija za koncesije FBiH tel: 033 645 195
  fax: 033 721 740
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Zagrebačka 41 B
  71 000 Sarajevo
  BiH
  Sarajevski
  Komisija za provođenje carinske politike tel: 033 664 103
  fax: 033 444 052
  Musala 9
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Komisija za vrijednosne papire FBiH tel: 033 203 862
  fax: 033 211 655
  Čemaluša 9/II
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Komisija/Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika BiH tel: 033 276 760
  fax: 033 276 768
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Obala Kulina bana 1/6
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Konkurencijsko vijeće BiH tel: 033 251 406
  fax: 033 251 408
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Radićeva 8
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH

  M

  Mandatno-imunitetska komisija tel: 051 464 414
  Ministarstvo civilnih poslova BiH tel: 033 221 073
  fax: 033 212 927
  Trg BiH 1
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ministarstvo finansija i trezora BiH tel: 033 205 345
  fax: 033 202 930
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Trg BiH 1
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ministarstvo finansija RS tel: 051 331 350
  fax: 051 331 351
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Vuka Karadžića 4
  78000 Banja Luka
  RS, BiH
  Ministarstvo komunikacija i transporta BiH tel: 033 284 750
  fax: 033 284 751
  Trg BiH 1
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ministarstvo nauke i tehnologije RS tel: 051 331 542
  fax: 051 331 548
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Vuka Karadžića 4
  78000 Banja Luka
  RS, BiH
  Ministarstvo odbrane BiH tel: 033 286 500
  fax: 033 206 094
  Bistrik 5
  71000 Sarajevo
  BiH
  Ministarstvo odbrane RS tel: 051 318-629
  fax: 051 300 243
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS tel: 051 331 634
  fax: 051 331 612
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Nemanjina 22
  78000 Banja Luka
  RS, BiH
  Ministarstvo pravde BiH tel: 033 223 501
  fax: 033 223 504
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Trg BiH 1
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ministarstvo pravde RS tel: 051 331 582
  fax: 051 331 594
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ministarstvo privrede, energetike i razvoja RS tel: 051 331 720
  fax: 051 331 721
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ministarstvo prosvjete i kulture RS tel: 051 331 422
  fax: 051 331 423
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS tel: 051 331 651
  fax: 051 331 652
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ministarstvo saobraćaja i veza RS tel: 051 331 611
  fax: 051 331 612
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ministarstvo sigurnosti BiH tel: 033 213 623
  fax: 033 213 628
  Trg BiH 1
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ministarstvo trgovine i turizma RS tel: 051 331 490
  fax: 051 331 499
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ministarstvo unutrašnjih poslova RS tel: 051 331 106
  fax: 051 331 296
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS tel: 051 331 680
  fax: 051 331 681
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Vuka Karadžića 4
  78000 Banja Luka
  RS, BiH
  Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH tel: 033 220 093
  fax: 033 445 911
  Musala 9
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ministarstvo vanjskih poslova BiH tel: 033 281 100
  fax: 033 472 188
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Musala 2
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciju RS tel: 051 331 430
  fax: 051 331 436
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Vuka Karadžića 4
  78000 Banja Luka
  RS, BiH
  Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS tel: 051 331 470
  fax: 051 331 471
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Vuka Karadžića 4
  78000 Banja Luka
  RS, BiH
  Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH tel: 033 445 122
  fax: 033 206 140
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Trg BiH 1
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS tel: 051 216 599
  fax: 051 216 601
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Vladike Platona bb
  78000 Banja Luka
  RS, BiH

  N

  Narodna skupština RS tel: 051 301 099
  fax: 051 301 087
  Vuka Karadžića 2
  78000 Banja Luka
  RS, BiH

  O

  Odbor državne službe za žalbe tel: 033 284 711 Trg BiH 1
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Odbor za međunarodne odnose RS tel: 051 301 099
  Odbor za predstavke, prijedloge i društveni nadzor tel: 052 751 429
  Odbor za privredu i finansije tel: 055 401 941
  Odbor za ustavna pitanja tel: 051 309 590
  Odbor za zaštitu životne sredine tel: 055 401 941
  Ombudsmen RS tel: 051 303-451
  fax: 051 313-578
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Kralja Alfonsa XIII/21
  78000 Banja Luka
  RS, BiH
  Ombudsmen za ljudska prava BiH tel: 033 666 005
  fax: 033 666 004
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Maršala Tita 7
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ombudsmen za ljudska prava BiH tel: 051 303 992
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Jovana Dučića 41
  51000 Banjaluka
  RS, BiH

  P

  Parlament FBiH tel: 033 219-190
  fax: 033 203-233
  Hamdije Kreševljakovića 3
  Sarajevo
  FBiH, BiH
  Parlamentarna skupština BiH tel: 033 284 401
  fax: 033 233 480
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Trg BiH 1
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Poreska uprava RS tel: 051 332 300
  fax: 051 300 199
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Bana Milosavljevića 4
  78000 Banja Luka
  RS, BiH
  Porezna uprava FBiH tel: 033 222 711
  fax: 033 206 535
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Husrefa Redžića 4
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Pravobranilaštvo BiH tel: 033 223 641
  fax: 033 223 641
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Obala Kulina bana 1
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Privredna/Gospodarska komora FBiH tel: 033 217 782
  fax: 033 217 783
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Branislava Đurđeva 10
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Privredna/Gospodarska komora FBiH tel: 036 332 963
  fax: 036 332 966
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Zagrebačka 10
  88000 Mostar
  FBiH, BiH

  R

  Registar vrijednosnih papira FBiH tel: 033 279 150
  fax: 033 279 151
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Maršala Tita 62/II
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Regulatorna agencija za komunikacije BiH tel: 051 222 410
  fax: 051 222 411
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Nikole Tesle 13
  78000 Banjaluka
  BiH
  Republička direkcija za civilnu vazdušnu plovidbu tel: 051 213 547
  fax: 051 213 549
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Veselina Masleše 24/II
  78000 Banja Luka
  RS, BiH
  Republička direkcija za obnovu i izgradnju tel: 051 215 530
  fax: 051 215 405
  Republička direkcija za proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme tel: 051 317 885
  fax: 051 316 005
  Republička direkcija za puteve tel: 051 309 790
  fax: 051 308 794
  Republička direkcija za robne rezerve
  Republička direkcija za vode RS - Bijeljina tel: 055 201 784
  fax: 055 211 517
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Miloša Obilića 51
  76300 Bijeljina
  RS, BiH
  Republička uprava carina tel: 051 301 290 Dr. Mladena Stojanovića 7
  78000 Banja Luka
  RS, BiH
  Republička uprava civilne zaštite tel: 057 340 258
  fax: 057 340 257
  Vuka Karadžića 17
  71123 Istočno Sarajevo
  RS, BiH
  Republički devizni inspektorat tel: 051300 431
  Republički hidro meteorološki zavod tel: 051 460 852
  Republički pedagoški zavod tel: 051 430 100
  Republički sekretarijat za odnose sa Međunarodnim tribunalom u Hagu i istraga tel: 051 221 670
  fax: 051 221 674
  Republički sekretarijat za sport i omladinu tel: 051 331 762
  fax: 051 331 761
  Republički sekretarijat za vjere tel: 051 331 750
  Republički sekretarijat za zakonodavstvo tel: 057 223 005
  Republički zavod za cijene tel: 057 226 594
  Republički zavod za geološka istraživanja tel: 056 210 413
  Republički zavod za planiranje tel: 057 226 625
  Republički zavod za standardizaciju i metrologiju tel: 051 214 495
  Republički zavod za statistiku tel: 051 301 492
  fax: 051 303 583
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Veljka Mlađenovića 12 d
  78000 Banja Luka
  RS, BiH
  Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa tel: 051 301 062
  Republičko javno pravobranilaštvo tel: 051 314 497
  Republičko tužilaštvo tel: 051 316 168
  fax: 051 316 169
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Vladike Platona bb
  78000 Banja Luka
  RS, BiH

  S

  Sekretarijat Predsjedništva BiH tel: 033 473 036
  fax: 033 555 620
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Musala 9
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Služba predsjednika RS tel: 051 211 585
  fax: 051 212 018
  Služba za poslove sa strancima tel: 033 563 604
  fax: 033 563 604
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  OBALA KULINA BANA 4
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Služba za zajedničke poslove institucija BiH tel: 033 284 520
  fax: 033 217 966
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Trg BiH 1
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Herccegovine tel: 033 663 424
  fax: 033 223 014
  Musala 9
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Sud BiH tel: 033 707 100
  fax: 033 707 320
  Kraljice Jelene 88
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH

  T

  Transparency International BiH tel: 033 220 049
  fax: 033 220 049
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Mis Irbina 18
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Transparency International BiH tel: 051 216 369
  fax: 051 216 369
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Gajeva 2
  78000 Banja Luka
  RS, BiH
  Tužilaštvo BiH tel: 033 707 400
  fax: 033 707 463
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Kraljice Jelene 88
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH

  U

  Uprava za indirektno oporezivanje BiH tel: 051 335 100
  fax: 051 335 101
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ulica Bana Lazarevića bb
  78 000 Banja Luka
  RS, BiH
  Ured koordinatora za reformu javne uprave tel: 033 565 760
  fax: 033 565 761
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Vrazova 9
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ured za informiranje FBiH tel: 033 212 986
  fax: 033 220 437
  Alpašina 41
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ured za nadzor društava za osiguranje FBiH tel: 033 443 292
  fax: 033 443 318
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Dolina 8/II
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ured za razmatranje žalbi BiH tel: 033 207 682
  fax: 033 207 756
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Maršala Tita 11a
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ured za reviziju institucija BiH tel: 033 703 573
  fax: 033 703 565
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Hamdije Čemerlića 2/XIII
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ured za reviziju proračuna u Fededraciji BiH tel: 033 221 623
  fax: 033 716 400
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ložionička 3
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ured za suradnju i zastupanje pred Komisijom za ljudska prava FBiH tel: 033 650 143
  fax: 033 650 094
  Čemaluša 9
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ured za veterinarstvo BiH tel: 033 258 840
  fax: 033 565 725
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Radićeva 8/II
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ured za zakonodavstvo BiH fax: 033 220 944 Trg BiH 1
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ured za zakonodavstvo FBIH tel: 033 666 568
  fax: 033 666 587
  Alpašina 41
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ustavni sud BiH tel: 033 251 226
  fax: 033 561 134
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Reisa Džemaludina Čauševića 6/III
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ustavni sud FBiH tel: 033 251 650
  fax: 033 251 651
  Valtera Perića 15
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Ustavni sud RS tel: 051 301-218 Karlja Alfonsa XIII broj 11
  78000 Banja Luka
  RS, BiH

  V

  VANJSKOTRGOVINSKA / SPOLJNOTRGOVINSKA KOMORA BiH tel: 033 663 370
  fax: 033 214 292
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Branislava Đurđeva 10
  71 000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Vijeće Ministara BiH tel: 033 663 519
  fax: 033 211 464
  Trg BiH 1
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Vijeće Naroda RS tel: 051 301 977
  Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH tel: 033 707 500
  fax: 033 707 550
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Kraljice Jelene 88
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Vlada FBiH tel: 033 203 147
  fax: 033 444 718
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Alpašina 41
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Vlada RS tel: 051 331 333
  fax: 051 331 366
  Vrhovni sud FBiH tel: 033 664 752
  fax: 033 664 754
  Valtera Perića 15
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Vrhovni sud RS tel: 051 212 801
  fax: 051 226 071
  Aleja Svetog Save bb
  78000 Banja Luka
  RS, BiH

  Z

  Zakonodavno-pravni odbor tel: 056 210 017
  Zastupnički dom Parlamenta FBiH tel: 033 225-321
  fax: 033 203 232
  Hamdije Kreševljakovića 3
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Zavod za javno zdravstvo FBiH tel: 033 663 941
  fax: 033 220 548
  Maršala Tita 7
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Zavod za kontrolu lijekova FBiH tel: 033 279 350 Maršala Tita 9/III
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Zavod za računovodstvo i reviziju FBiH tel: 033 668 225
  fax: 033 668 225
  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  Mehmeda Spahe 5/IV
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH
  Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH tel: 033 270 170
  fax: 033 270 100
  Čekaluša 86
  71000 Sarajevo
  FBiH, BiH