BILTENLAT

   

   

   

   

  DUGME REGISTRA

  skupstinalogogif

   

   

   

   SLUŽBENI GLASNIK

  sglasnik

   

  STRUČNA SLUŽBA

  Kontakti

  Adresa: Ulica Mladena Maglova broj 2, Brčko.

  Telefoni: 049 215 516, 049 215 674, 049 215 706, 049 230 610 i 049 230 611

  Email: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  Skupština ima službu za stručnu i administrativnu pomoć Skupštini. Stručna služba pruža stručnu pomoć, administrativnu i logističku potporu, osigurava, pruža istraživačke usluge za rad zastupnika i obavlja druge poslove kojima se osigurava funkcioniranje Skupštine.

  Stručnom službom rukovodi voditelj Stručne službe.

  Poslovi i zadatci Stručne službe obavljaju se u sljedećim organizacijskim jedinicama:

  1. Sektor za opće poslove i skupštinska povjerenstva
  2. Sektor za administrativno-financijske poslove
  3. Sektor za tehničku potporu
  4. Sektor za pravne, personalne i zajedničke poslove.

  Voditelj Stručne službe Skupštine Stojanka KneževićOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

   

  SEKTOR ZA OPĆE POSLOVE I SKUPŠTINSKA POVJERENSTVA

  Zamjenik voditelja Stručne službe Skupštine i voditelj Sektora Šećo Bećić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  Stručni savjetnik za normativne poslove i uređivanje Službenog glasnika, Esed Omerović, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  Stručni savjetnik - lektor za hrvatski jezik, Andrea Antić-DugečOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  Stručni savjetnik - lektor za bosanski jezik, Fatima RibićOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  Stručni savjetnik - lektor za srpski jezik, Marica LakićOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  Stručni savjetnik za skupštinska povjerenstva Ivona StankovićOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  • Zakonodavno povjerenstvo
  • Povjerenstvo za zaštitu ljudskih prava
  • Povjerenstvo za provedbu Kodeksa ponašanja zastupnika Skupštine

  Stručni suradnici za skupštinska povjerenstva:

  Katica Ivanović, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  • Povjerenstvo za proračun
  • Povjerenstvo za praćenje primjene Poslovnika
  • Povjerenstvo za komunalnu, javnu djelatnost i zaštitu okoliša

  Amra HalkićOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  • Povjerenstvo za borbu protiv korupcije
  • Povjerenstvo za praćenje primjene Zakona o spomenicima i simbolima
  • Povjerenstvo za praćenje rada Vlade, institucija Distrikta i predstavke građana

  Sandra Mitrović, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  • Povjerenstvo za ravnopravnost spolova
  • Povjerenstvo za rad, zdravstvo i socijalnu skrb
  • Povjerenstvo za mladež
  • Povjerenstvo za ekonomski razvitak i poljoprivredu

   

  Zorica Gavrić, stručni referent za plenarna zasjedanja Skupštine, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  Stručnu pomoć u radu ostalim povjerenstvima osiguravaju voditelj Stručne službe i stručni savjetnik za normativne poslove i uređivanje Službenog glasnika.

   

  SEKTOR ZA PRAVNE, PERSONALNE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

  Voditelj Sektora za pravne, personalne i zajedničke poslove Mara Šimić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  Stručni savjetnik za odnose s javnošću, Maja Kovačević GudeljOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  Tajnik predsjednika i dopredsjednika Skupštine, Jasminka Ibrahimović, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  Stručni savjetnik – administrator, Dragan MatijevićOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  Administrator IT sistema - Stefan MarjanovićOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  Stručni savjetnik za pravna pitanja i europske integracije Mihailo SimikićOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  1. Povjerenstvo za europske integracije
  2. Neovisni odbor za izbor voditelja Policije i zamjenika voditelja Policije
  3. Povjerenstvo za javnu sigurnost i nadzor nad radom Policije
  4. Povjerenstvo za izbor i imenovanje i mandatno-imunitetno povjerenstvo.

   

  SEKTOR ZA ADMINISTRATIVNO-FINANCIJSKE POSLOVE

  Voditelj Sektora, Andrea CvjetinovićOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  Viši stručni suradnik za financijske poslove i nabavu Draženka SimikićOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  Stručni suradnik za administrativno-financijske poslove, Vesna Jović, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  Viši stručni suradnik za pravna pitanja Alma JoldićOva e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  • Povjerenstvo za upravu i financije
  • Povjerenstvo za obrazovanje, šport, kulturu i suradnju s vjerskim zajednicama

   

  SEKTOR ZA TEHNIČKU POTPORU

  Voditelj Sektora za tehničku potporu Azur Hadžić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  Služba osiguranja

  Voditelj Službe osiguranja, Admir Žilić, Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.