BILTEN

dugmeRegistraCirilica

 

 

 

 

 

 

 

 

skupstinalogogif

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК

sglasnik

 

О Скупштини

zgrada
Скупштина Брчко дистрикта БиХ је законодавно тијело Дистрикта, у чијој је надлежности и одређивање опште политике Дистрикта, у складу с чланом 22 Статута Брчко дистрикта БиХ. Скупштина се састоји од тридесет једног посланика, од којих два посланика представљају националне мањине у Дистрикту. Посланици се бирају на општим, слободним, отвореним и непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законима БиХ и Дистрикта.Мандат Скупштине је четири године. Посланици имају имунитет и не могу бити кривично ни грађанскоправно одговорни за почињена дјела, изражена мишљења и гласове дате током обављања својих дужности.

Надлежности Скупштине Дистрикта су:

- усвајање Статута Дистрикта,  Пословника о раду Скупштине, буџета и закона Дистрикта и њихових измјена и допуна;

- усвајање одлука и резолуција, у складу са Статутом и Пословником о раду Скупштине;

- одлучивање о јавним зајмовима и задуживањима Дистрикта;

-  избор и разрјешење предсједника и потпредсједника Скупштине и градоначелника Дистрикта и давање сагласности на именовања званичника;

- надгледање рада Владе и цјелокупне управе Дистрикта, нарочито у погледу управљања приходима и расходима;

- званична процјена рада градоначелника, директора Дирекције за финансије Дистрикта, директора Трезора, директора Пореске управе, шефа Полиције, директора Канцеларије за управљање јавном имовином, главног ревизора Канцеларије за ревизију и званичника који се именују уз сагласност Скупштине, најмање једном годишње на редовно заказаној сједници;

- разматрање годишњих финансијских извјештаја које сачињавају институције Дистрикта за финансијску контролу, укључујући и Канцеларију за ревизију.

- покретање спора пред Уставним судом Босне и Херцеговине у складу с чланом VI.4 Устава Босне и Херцеговине;

Скупштина Дистрикта је у сталном засједању а сједнице се, према Пословнику о раду, сазивају сваке друге сриједе и четвртка у мјесецу.

Скупштина има предсједника и потпредсједника. Ради координације у раду Скупштине а нарочито током припрема дневног реда, два или више посланика могу оформити посланички клуб. У Скупштини се образују и скупштинске комисије, ради квалитетније припреме нацрта закона и обављања других дужности у складу са Статутом и Пословником. Административну подршку раду Скупштине пружа Стручна служба Скупштине.

Статутом Дистрикта прописано је да сваки посланик, и градоначелник у име Владе, имају право да предлажу законе. За припрему и достављање Скупштини закона који се односе на организацију и рад судства Дистрикта, Канцеларије за правну помоћ, Тужилаштва Дистрикта и Правобранилаштва, као и на регулисање рада адвоката и нотара, надлежна је Правосудна комисија.

Прва Скупштина Брчко дистрикта БиХ, која је имала карактер „прелазне“, именована је налогом међународног супервизора за Брчко, док је прва демократски изабрана Скупштина, конституисана 24. новембра 2004. године. Други сазив Скупштине конституисан је 19. новембра 2008. године.

Адреса Скупштине је Младена Маглова, 2, 76100 Брчко дистрикт БиХ.