Adresar institucija BiH

A B C Č D E F G H I J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

A

Agencija za akreditaciju i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite RS

tel: 051 348 348
fax: 051 348 346
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Vladike Platona bb
78000 Banja Luka
RS, BiH
Agencija za bankarstvo FBiH tel: 033 721 400
fax: 033 668 811
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Koševo 3
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Agencija za državnu službu BiH tel: 033 233 498
fax: 033 268 312
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Trg BiH 1
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Agencija za državnu službu FBiH tel: 033 552 041
fax: 033 552 040
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Dola 15
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH
Agencija za državnu upravu RS tel: 051 346 051
fax: 051 346 056
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Vladike Platona 66
78000 Banja Luka
RS, BiH
Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH tel: 033 561 550
fax: 033 561 554
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Trg BiH 1/V
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Agencija za izdavanje garancija tel: 033 252 340
fax: 033 252 352
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Fra Anđela Zvizdovića 1
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH
Agencija za javne nabavke BiH tel: 033 251 593
fax: 033 251 595
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Radićeva 8/V
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH
Agencija za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH tel: 033 771 870
fax: 033 771 880
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Mustafe Pintola 1
Ilidža
FBiH, BiH
Agencija za lijekove RS tel: 051 456 040
fax: 051 450 301
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Veljka Mlađenovića b.b.
78000 Banja Luka
RS, BiH
Agencija za nadzor nad tržištem BiH tel: 057 340 718
fax: 057 343 502
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Karađorđeva 8
71 123 Istočno Sarajevo
RS, BiH
Agencija za osiguranje depozita BiH tel: 051 223 440
fax: 051 223 452
Vase Pelagića 11a
51000 Banja Luka
RS, BiH
Agencija za osiguranje depozita BiH tel: 033 663 095
fax: 033 663 095
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Jadranska bb
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Agencija za osiguranje u BiH tel: 033 554 795
fax: 033 554 796
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Obala Kulina Bana 4/II
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH
Agencija za poštanski promet BiH tel: +387 33 721 640
fax: +387 33 721 650
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Dzemala Bijedica b.b.
Poslovni kompleks "Kumrovec", Objekt B, kat 4.
71000 Sarajevo
BiH
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH tel: +387 (0)36 329 908
fax: +387 (0)36 329 908
Kneza Branimira br.12
88000 Mostar
BiH
Agencija za privatizaciju u FBiH tel: 033 212 884
fax: 033 212 883
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Alpašina 41
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Agencija za promociju stranih investicija tel: 033 278 080
fax: 033 278 081
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Avaz Twist Tower
Tešanjska 24A
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Agencija za promociju stranih investicija tel: 036 558 815
fax: 036 558 815
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Rade Bitange 30
88 000 Mostar
FBiH, BiH
Agencija za promociju stranih investicija tel: 051 226 180
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Djure Danicica 1 (III)
78 000 Banja Luka
BiH
Agencija za rad i zapošljavanje BiH tel: 033 208 252
fax: 033 209 475
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Đoke Mazalića 3
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Agencija za ravnopravnost spolova BiH tel: 033 209 761
fax: 033 209 761
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Kulovića 4
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH
Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta BiH tel: + 387 51 462 300
fax: + 387 51 462 302
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Bulevar vojvode Stepe Stepanovića 11
78000 Banja Luka
BiH
Agencija za sigurnost hrane BiH tel: 036 397 217
fax: 036 397 206
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
dr. Ante Starčevića b.b.
88000 Mostar
FBiH, BiH
Agencija za statistiku BiH tel: 033 220 626
fax: 033 220 622
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Zelenih beretki 26
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Agencija za zaštitu ličnih podataka u BiH tel: 033 726 250
fax: 033 726 251
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Vilsonovo šetalište broj 10
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Arhiv BiH tel: 033 206 492
fax: 033 206 492
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Reisa Džemaludina Čauševića 6
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH
Arhiv FBiH tel: 033 214 481
fax: 033 214 481
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Reisa Čauševića 6
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Arhiv RS tel: 051 301 528
fax: 051 301 528
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Aleji Svetog Save 1
78000 Banja Luka
RS, BiH

B

Biro za odnose sa javnošću Vlade RS tel: 051 331 565
fax: 051 331 566
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

C

Centar za edukaciju sudija i tužilaca u FBiH tel: 033 562 550
fax: 033 445 475
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Halida Nazečića 4
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Centar za uklanjanje mina u BiH tel: 033 253 800
fax: 033 464 565
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Tvornička 3
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH
Centar za uklanjanje mina u BiH tel: 051 313 113
fax: 051 312 848
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Miše Stupara 26
78 000 Banja Luka
RS, BiH
Centralna banka BiH tel: 033 278 222
fax: 033 215 094
Maršala Tita 25
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Centralna izborna komisija BiH tel: 033 251 300
fax: 033 251 329
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Mula Mustafe Bašeskije 6
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Centralni registar hartija od vrijednosti RS tel: 051 223 710
fax: 051 223 718
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Bana Milosavljevića 6
78000 Banja Luka
RS, BiH

D

Direkcija za ekonomsko planiranje BiH tel: 033 225 931
fax: 033 225 930
Kulovića 7
71 000 Sarajevo
BiH
Direkcija za evropske integracije tel: 033 703 153
fax: 033 296 473
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Trg BiH 1
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Direkcija za privatizaciju RS tel: 051 308 311
fax: 051 311 245
Mladena Stojanovića 7
78000 Banja Luka
RS, BiH
Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH – BHDCA tel: 033 251 350
fax: 033 251 351
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Fehima ef. Čurčića 6
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Dom naroda Parlamenta FBiH tel: 033 219-190
fax: 033 205 547
Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Dom za ljudska prava BiH tel: 033 212 064
fax: 033 561 153
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Musala 9
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Dom za ljudska prava BiH Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Simeuna Đaka 5
51000 Banja Luka
RS, BiH
Državna agencija za istrage i zaštitu tel: 033 702 411
fax: 033 702 480
Adema Buće 102
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Državna komisija za označavanje BiH granice tel: 033 221 027
fax: 033 201 170
Musala 9
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Državna regulatorna komisija za električnu energiju tel: 035 302 060
fax: 035 302 077
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Miška Jovanovića 4
75000 Tuzla
FBiH, BiH

F

Federalna direkcija robnih rezervi tel: 033 207 911
fax: 033 210 138
Ćemaluša br. 6/III
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalna komisija za nestala lica tel: 033 658 997
fax: 033 664 951
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Musala 9/2
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalna uprava civilne zaštite tel: 033 467 970
fax: 033 767 560
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Vitomira Lukića 10
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalna uprava policije tel: 033 280 020
fax: 033 207 614
Mehmeda Spahe 7
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove tel: 033 201 784
fax: 033 201 784
Reisa Džemaludina Čauševića 6
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalni meteorološki zavod tel: 033 663 508
fax: 033 276 701
Bardakčije 12
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalni zavod za MIO/PIO tel: 033 723 125
fax: 033 723 200
Ložionička 2
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalni zavod za MIO/PIO tel: 036 321 626
fax: 036 310 185
Dubrovačka bb
88000 Mostar
FBiH, BiH
Federalni zavod za programiranje razvoja tel: 033 667 272
fax: 033 212 625
Alpašina 41
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalni zavod za statistiku tel: 033 443 866
fax: 033 664 553
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Zelenih beretki 26
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije tel: 033 663 779
fax: 033 220 619
Alpašina 41
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije tel: 036 580 020
fax: 036 580 015
Adema Buče 34
88000 Mostar
FBiH, BiH
Federalno ministarstvo finansija tel: 033 203 147
fax: 033 203 152
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Mehmeda Spahe 5
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalno ministarstvo kulture i športa tel: 033 663 693
fax: 033 664 381
Obala Maka Dizdara 2
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke tel: 033 276 380
fax: 033 276-380
Obala Maka Dizdara 2
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke tel: 036 355 700
fax: 036 355 742
Stjepana Radića 33
88000 Mostar
FBiH, BiH
Federalno ministarstvo odbrane tel: 033 650 677 Hamdije Kreševljakovića 98
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva tel: 033 443 338
fax: 033 663 659
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Maršala Tita 15
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalno ministarstvo pravde tel: 033 213 151
fax: 033 213 151
Valtera Perića 15
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija tel: 033 668 907
fax: 033 667 866
Alpašina 41
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalno ministarstvo prometa i komunikacija tel: 036 550 025
fax: 036 550 024
Trg Ivana Krndelja bb
88000 Mostar
FBiH, BiH
Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša tel: 033 562 870
fax: 033 201 602
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Alipašina br. 41
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike tel: 033 661 782
fax: 033 661 783
Vilsonovo šetalište 10
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica tel: 033 667 295
fax: 033 667 295
Alpašina 41
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta tel: 033 204 007
fax: 033 218 538
Alpašina 41
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta tel: 036 449 120
fax: 036 449 122
Stjepana Radića 33
88000 Mostar
FBiH, BiH
Federalno ministarstvo trgovine
Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova tel: 033 280 020
fax: 033 207 606
Mehmeda Spahe 7
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno oslobodilačkog ra tel: 033 212 932
fax: 033 209 333
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Alpašina 41
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalno ministarstvo zdravstva tel: 033 664 245
fax: 033 664 246
Maršala Tita 9
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalno pravobraniteljstvo tel: 033 200 981
fax: 033 200 981
Valtera Perića 15/5
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Federalno tužiteljstvo tel: 033 442 614 Valtera Perića 15
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
FOND KANTONA SARAJEVO ZA IZGRADNJU STANOVA tel: 033 776 180
fax: 033 776 196
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Hifzi Bjelevca 54
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH
Fond KS za zaštitu i održavanje grobalja šehida i poginulih boraca tel: 033 252 210
fax: 033 252 218
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Širokac 22
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH
Fond stanovanja RS tel: 051 218 617
Fond za povratak BiH tel: 033 219 626
fax: 033 552 631
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Koste Hermana 11
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH
Fond za razvoj i zapošljavanje RS tel: 051 221 270
fax: 051 217 947
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Vladike Platona 3
78000 Banja Luka
RS, BiH
Fond zdravstvenog osiguranja Brčko distrikta BiH tel: 049 216 344
fax: 049 216 115
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Vuka S. Karadžića 4
76100 Brčko
BiH

G

Gender centar FBiH tel: 033 665 883
fax: 033 265 200
Hakije Kulenovića 12
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Gender centar Vlade RS tel: 051 225 031
fax: 051 225 032
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Bana Milosavljevića bb
78000 Banja Luka
RS, BiH
Generalni sekretarijat Vijeća ministara BiH tel: 033 664 716
fax: 033 211 658
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Trg BiH 1
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH
Gospodarska komora FBiH tel: 033 217 782
fax: 033 217 783
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Branislava Đurđeva 10
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Granična policija BiH tel: 033 755 300
fax: 033 755 305
Reufa Muhića 2a
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH

I

Institucija ombudsmana za zaštitu potrošača u BiH tel: 036 311 210
fax: 036 311 212
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Kralja Petra Krešimira IV 8/A
88000 Mostar
FBiH, BiH
Institucije ombudsmena FBiH tel: 033 667 929
fax: 033 653 461
Valtera Perića 15
71000 Ssarajevo
FBiH, BiH
Institut za akreditiranje BiH tel: 033 721 310
fax: 033 721 311
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Hamdije Ćemerlića 2
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Institut za intelektualno vlasništvo BiH tel: 036 334 381
fax: 036 318 420
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Kralja Petra Krešimira IV/8a
88000 Mostar
FBiH, BiH
Institut za mjeriteljstvo BiH tel: 033 668 716
fax: 033 714 711
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Dolina 6
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH
Institut za standardizaciju BiH tel: 057 310 560
fax: 057 310 575
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Vojvode Radomira Putnika 34
71123 Istočno Sarajevo
RS, BiH

K

Komesarijat za izbjeglice i humanitarnu pomoć tel: 055 212 813
Komisija za deminiranje BiH tel: 033 219 923
fax: 033 464 565
Trg Bosne i Hercegovne 1
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Komisija za hartije do vrijednosti RS tel: 051 218 362
fax: 051 218 361
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Vuka Karadžića 6
78 000 Banja Luka
RS, BiH
Komisija za izbor i imenovanje tel: 053 241 531
Komisija za koncesije BiH tel: 051 462 510
fax: 051 462 509
Jug Bogdana bb
78000 Banja Luka
RS, BiH
Komisija za koncesije FBiH tel: 033 645 195
fax: 033 721 740
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Zagrebačka 41 B
71 000 Sarajevo
BiH
Sarajevski
Komisija za provođenje carinske politike tel: 033 664 103
fax: 033 444 052
Musala 9
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Komisija za vrijednosne papire FBiH tel: 033 203 862
fax: 033 211 655
Čemaluša 9/II
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Komisija/Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika BiH tel: 033 276 760
fax: 033 276 768
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Obala Kulina bana 1/6
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Konkurencijsko vijeće BiH tel: 033 251 406
fax: 033 251 408
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Radićeva 8
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH

M

Mandatno-imunitetska komisija tel: 051 464 414
Ministarstvo civilnih poslova BiH tel: 033 221 073
fax: 033 212 927
Trg BiH 1
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ministarstvo finansija i trezora BiH tel: 033 205 345
fax: 033 202 930
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Trg BiH 1
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ministarstvo finansija RS tel: 051 331 350
fax: 051 331 351
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Vuka Karadžića 4
78000 Banja Luka
RS, BiH
Ministarstvo komunikacija i transporta BiH tel: 033 284 750
fax: 033 284 751
Trg BiH 1
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ministarstvo nauke i tehnologije RS tel: 051 331 542
fax: 051 331 548
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Vuka Karadžića 4
78000 Banja Luka
RS, BiH
Ministarstvo odbrane BiH tel: 033 286 500
fax: 033 206 094
Bistrik 5
71000 Sarajevo
BiH
Ministarstvo odbrane RS tel: 051 318-629
fax: 051 300 243
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS tel: 051 331 634
fax: 051 331 612
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Nemanjina 22
78000 Banja Luka
RS, BiH
Ministarstvo pravde BiH tel: 033 223 501
fax: 033 223 504
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Trg BiH 1
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ministarstvo pravde RS tel: 051 331 582
fax: 051 331 594
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ministarstvo privrede, energetike i razvoja RS tel: 051 331 720
fax: 051 331 721
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ministarstvo prosvjete i kulture RS tel: 051 331 422
fax: 051 331 423
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite RS tel: 051 331 651
fax: 051 331 652
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ministarstvo saobraćaja i veza RS tel: 051 331 611
fax: 051 331 612
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ministarstvo sigurnosti BiH tel: 033 213 623
fax: 033 213 628
Trg BiH 1
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ministarstvo trgovine i turizma RS tel: 051 331 490
fax: 051 331 499
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ministarstvo unutrašnjih poslova RS tel: 051 331 106
fax: 051 331 296
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS tel: 051 331 680
fax: 051 331 681
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Vuka Karadžića 4
78000 Banja Luka
RS, BiH
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH tel: 033 220 093
fax: 033 445 911
Musala 9
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ministarstvo vanjskih poslova BiH tel: 033 281 100
fax: 033 472 188
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Musala 2
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ministarstvo za ekonomske odnose i koordinaciju RS tel: 051 331 430
fax: 051 331 436
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Vuka Karadžića 4
78000 Banja Luka
RS, BiH
Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS tel: 051 331 470
fax: 051 331 471
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Vuka Karadžića 4
78000 Banja Luka
RS, BiH
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH tel: 033 445 122
fax: 033 206 140
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Trg BiH 1
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS tel: 051 216 599
fax: 051 216 601
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Vladike Platona bb
78000 Banja Luka
RS, BiH

N

Narodna skupština RS tel: 051 301 099
fax: 051 301 087
Vuka Karadžića 2
78000 Banja Luka
RS, BiH

O

Odbor državne službe za žalbe tel: 033 284 711 Trg BiH 1
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH
Odbor za međunarodne odnose RS tel: 051 301 099
Odbor za predstavke, prijedloge i društveni nadzor tel: 052 751 429
Odbor za privredu i finansije tel: 055 401 941
Odbor za ustavna pitanja tel: 051 309 590
Odbor za zaštitu životne sredine tel: 055 401 941
Ombudsmen RS tel: 051 303-451
fax: 051 313-578
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Kralja Alfonsa XIII/21
78000 Banja Luka
RS, BiH
Ombudsmen za ljudska prava BiH tel: 033 666 005
fax: 033 666 004
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Maršala Tita 7
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ombudsmen za ljudska prava BiH tel: 051 303 992
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Jovana Dučića 41
51000 Banjaluka
RS, BiH

P

Parlament FBiH tel: 033 219-190
fax: 033 203-233
Hamdije Kreševljakovića 3
Sarajevo
FBiH, BiH
Parlamentarna skupština BiH tel: 033 284 401
fax: 033 233 480
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Trg BiH 1
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Poreska uprava RS tel: 051 332 300
fax: 051 300 199
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Bana Milosavljevića 4
78000 Banja Luka
RS, BiH
Porezna uprava FBiH tel: 033 222 711
fax: 033 206 535
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Husrefa Redžića 4
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Pravobranilaštvo BiH tel: 033 223 641
fax: 033 223 641
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Obala Kulina bana 1
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Privredna/Gospodarska komora FBiH tel: 033 217 782
fax: 033 217 783
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Branislava Đurđeva 10
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Privredna/Gospodarska komora FBiH tel: 036 332 963
fax: 036 332 966
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Zagrebačka 10
88000 Mostar
FBiH, BiH

R

Registar vrijednosnih papira FBiH tel: 033 279 150
fax: 033 279 151
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Maršala Tita 62/II
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Regulatorna agencija za komunikacije BiH tel: 051 222 410
fax: 051 222 411
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Nikole Tesle 13
78000 Banjaluka
BiH
Republička direkcija za civilnu vazdušnu plovidbu tel: 051 213 547
fax: 051 213 549
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Veselina Masleše 24/II
78000 Banja Luka
RS, BiH
Republička direkcija za obnovu i izgradnju tel: 051 215 530
fax: 051 215 405
Republička direkcija za proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme tel: 051 317 885
fax: 051 316 005
Republička direkcija za puteve tel: 051 309 790
fax: 051 308 794
Republička direkcija za robne rezerve
Republička direkcija za vode RS - Bijeljina tel: 055 201 784
fax: 055 211 517
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Miloša Obilića 51
76300 Bijeljina
RS, BiH
Republička uprava carina tel: 051 301 290 Dr. Mladena Stojanovića 7
78000 Banja Luka
RS, BiH
Republička uprava civilne zaštite tel: 057 340 258
fax: 057 340 257
Vuka Karadžića 17
71123 Istočno Sarajevo
RS, BiH
Republički devizni inspektorat tel: 051300 431
Republički hidro meteorološki zavod tel: 051 460 852
Republički pedagoški zavod tel: 051 430 100
Republički sekretarijat za odnose sa Međunarodnim tribunalom u Hagu i istraga tel: 051 221 670
fax: 051 221 674
Republički sekretarijat za sport i omladinu tel: 051 331 762
fax: 051 331 761
Republički sekretarijat za vjere tel: 051 331 750
Republički sekretarijat za zakonodavstvo tel: 057 223 005
Republički zavod za cijene tel: 057 226 594
Republički zavod za geološka istraživanja tel: 056 210 413
Republički zavod za planiranje tel: 057 226 625
Republički zavod za standardizaciju i metrologiju tel: 051 214 495
Republički zavod za statistiku tel: 051 301 492
fax: 051 303 583
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Veljka Mlađenovića 12 d
78000 Banja Luka
RS, BiH
Republički zavod za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa tel: 051 301 062
Republičko javno pravobranilaštvo tel: 051 314 497
Republičko tužilaštvo tel: 051 316 168
fax: 051 316 169
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Vladike Platona bb
78000 Banja Luka
RS, BiH

S

Sekretarijat Predsjedništva BiH tel: 033 473 036
fax: 033 555 620
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Musala 9
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Služba predsjednika RS tel: 051 211 585
fax: 051 212 018
Služba za poslove sa strancima tel: 033 563 604
fax: 033 563 604
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
OBALA KULINA BANA 4
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH
Služba za zajedničke poslove institucija BiH tel: 033 284 520
fax: 033 217 966
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Trg BiH 1
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Herccegovine tel: 033 663 424
fax: 033 223 014
Musala 9
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Sud BiH tel: 033 707 100
fax: 033 707 320
Kraljice Jelene 88
71000 Sarajevo
FBiH, BiH

T

Transparency International BiH tel: 033 220 049
fax: 033 220 049
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Mis Irbina 18
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Transparency International BiH tel: 051 216 369
fax: 051 216 369
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Gajeva 2
78000 Banja Luka
RS, BiH
Tužilaštvo BiH tel: 033 707 400
fax: 033 707 463
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Kraljice Jelene 88
71000 Sarajevo
FBiH, BiH

U

Uprava za indirektno oporezivanje BiH tel: 051 335 100
fax: 051 335 101
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ulica Bana Lazarevića bb
78 000 Banja Luka
RS, BiH
Ured koordinatora za reformu javne uprave tel: 033 565 760
fax: 033 565 761
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Vrazova 9
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ured za informiranje FBiH tel: 033 212 986
fax: 033 220 437
Alpašina 41
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ured za nadzor društava za osiguranje FBiH tel: 033 443 292
fax: 033 443 318
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Dolina 8/II
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ured za razmatranje žalbi BiH tel: 033 207 682
fax: 033 207 756
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Maršala Tita 11a
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ured za reviziju institucija BiH tel: 033 703 573
fax: 033 703 565
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Hamdije Čemerlića 2/XIII
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ured za reviziju proračuna u Fededraciji BiH tel: 033 221 623
fax: 033 716 400
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ložionička 3
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ured za suradnju i zastupanje pred Komisijom za ljudska prava FBiH tel: 033 650 143
fax: 033 650 094
Čemaluša 9
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ured za veterinarstvo BiH tel: 033 258 840
fax: 033 565 725
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Radićeva 8/II
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ured za zakonodavstvo BiH fax: 033 220 944 Trg BiH 1
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ured za zakonodavstvo FBIH tel: 033 666 568
fax: 033 666 587
Alpašina 41
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ustavni sud BiH tel: 033 251 226
fax: 033 561 134
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Reisa Džemaludina Čauševića 6/III
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ustavni sud FBiH tel: 033 251 650
fax: 033 251 651
Valtera Perića 15
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Ustavni sud RS tel: 051 301-218 Karlja Alfonsa XIII broj 11
78000 Banja Luka
RS, BiH

V

VANJSKOTRGOVINSKA / SPOLJNOTRGOVINSKA KOMORA BiH tel: 033 663 370
fax: 033 214 292
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Branislava Đurđeva 10
71 000 Sarajevo
FBiH, BiH
Vijeće Ministara BiH tel: 033 663 519
fax: 033 211 464
Trg BiH 1
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Vijeće Naroda RS tel: 051 301 977
Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH tel: 033 707 500
fax: 033 707 550
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Kraljice Jelene 88
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Vlada FBiH tel: 033 203 147
fax: 033 444 718
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Alpašina 41
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Vlada RS tel: 051 331 333
fax: 051 331 366
Vrhovni sud FBiH tel: 033 664 752
fax: 033 664 754
Valtera Perića 15
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Vrhovni sud RS tel: 051 212 801
fax: 051 226 071
Aleja Svetog Save bb
78000 Banja Luka
RS, BiH

Z

Zakonodavno-pravni odbor tel: 056 210 017
Zastupnički dom Parlamenta FBiH tel: 033 225-321
fax: 033 203 232
Hamdije Kreševljakovića 3
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Zavod za javno zdravstvo FBiH tel: 033 663 941
fax: 033 220 548
Maršala Tita 7
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Zavod za kontrolu lijekova FBiH tel: 033 279 350 Maršala Tita 9/III
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Zavod za računovodstvo i reviziju FBiH tel: 033 668 225
fax: 033 668 225
Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.
Mehmeda Spahe 5/IV
71000 Sarajevo
FBiH, BiH
Zavod za transfuzijsku medicinu FBiH tel: 033 270 170
fax: 033 270 100
Čekaluša 86
71000 Sarajevo
FBiH, BiH

Podijelite na društvenim mrežama