Video Skupštine Brčko distrikta BiH

Ovdje možete pogledati promotivni video Skupštine Brčko distrikta BiH. Više snimaka možete potražiti na našem You Tube kanalu. Skupština Brčko distrikta BiH.

DNEVNI RED 27.REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE

Sjednica će se održati 22. juna 2022. godine (srijeda) s početkom u 10 sati, u skupštinskoj sali za sjednice. 

 Raspoloživi radni materijal preuzmite OVDJE

Za sjednicu je predlažen sljedeći:

D N E V N I   R E D

 1. RAZMATRANJE I USVAJANJE ZAPISNIKA SA 9. VANREDNE SJEDNICE SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH
 2. POSLANIČKA PITANJA I ODGOVORI
 3. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O ENERGETSKOJ EFIKASNOSTI U BRČKO DISTRIKTU BIH – prvo čitanje
 4. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SUDSKOJ POLICIJI BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 5. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJI BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 6. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLICIJSKIM SLUŽBENICIMA  BRČKO DISTRIKTA BiH – prvo čitanje
 7. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DOBIT– prvo čitanje (prijedlog Kluba poslanika HDZ, SDA i SNSD)
 8. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O ZAŠTITI OD POŽARA BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje
 9. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PLANIRANJU, PROJEKTOVANJU I RAZVOJU BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje (prijedlog Kluba poslanika HDZ, SDA i SNSD)
 10. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O IZVRŠENJU BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje (prijedlog Kluba poslanika HDZ, SDA i SNSD)
 11. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK –  drugo čitanje (prijedlog Kluba poslanika HDZ, SDA i SNSD)
 12. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA I NAKNADAMA U ORGANIMA JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJAMA BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje (prijedlog Kluba poslanika HDZ, SDA i SNSD)
 13. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA I NAKNADAMA ZAPOSLENIH U POLICIJI BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje (prijedlog Kluba poslanika HDZ, SDA i SNSD)
 14. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA I NAKNADAMA KORISNIKA BUDŽETSKIH SREDSTAVA U SKUPŠTINI BRČKO DISTRIKTA BiH, IZBORNOJ KOMISIJI BRČKO DISTRIKTA BiH I KANCELARIJI ZA REVIZIJU JAVNE UPRAVE I INSTITUCIJA BRČKO DISTRIKTA BiH –  drugo čitanje (prijedlog Kluba poslanika HDZ, SDA i SNSD)
 15. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O POSLANICIMA SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA BiH –  drugo čitanje (prijedlog Kluba poslanika HDZ, SDA i SNSD)
 16. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA I NAKNADAMA ZAPOSLENIH U PRAVOSUĐU BRČKO DISTRIKTA BiH –  drugo čitanje (prijedlog Kluba poslanika HDZ, SDA i SNSD)
 17. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA I NAKNADAMA SUDIJA I TUŽILACA U BRČKO DISTRIKTU BiH – drugo čitanje (prijedlog Kluba poslanika HDZ, SDA i SNSD)
 18. RAZMATRANJE I USVAJANJE NACRTA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLATAMA I DRUGIM NAKNADAMA PRAVOBRANIOCA I ZAMJENIKA PRAVOBRANIOCA U PRAVOBRANILAŠTVU BRČKO DISTRIKTA BiH – drugo čitanje (prijedlog Kluba poslanika HDZ, SDA i SNSD)
 19. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA U BRČKO DISTRIKTU BiH – IZGRADNJA DIJELA ULICE VUKOSAVAČKA U STAMBENOM NASELJU ČAĐAVAC – izvjestilac gradonačelnik
 20. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA U BRČKO DISTRIKTU BiH – IZGRADNJA DIJELA ULICE FRA ILIJE STARČEVIĆA U STAMBENOM NASELJU GREDICE – izvjestilac gradonačelnik
 21. RAZMATRANJE I USVAJANJE PRIJEDLOGA ODLUKE O UTVRĐIVANJU JAVNOG INTERESA U BRČKO DISTRIKTU BiH – IZGRADNJA PUTA U MZ BREZOVO POLJE – izvjestilac gradonačelnik
 22. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU BUDŽETA BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD OD 1. 1. DO 31. 3. 2022. GODINE – izvjestilac gradonačelnik
 23. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU IZBORNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU – izvjestilac predsjednik Komisije
 24. RAZMATRANJE I USVAJANJE FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA IZBORNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2021. GODINU – izvjestilac predsjednik Komisije
 25. RAZMATRANJE I USVAJANJE PLANA I PROGRAMA RADA IZBORNE KOMISIJE BRČKO DISTRIKTA BiH ZA 2022. GODINU – izvjestilac predsjednik Komisije
 26. RAZMATRANJE I USVAJANJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O RADU I FINANSIJSKOM STANJU JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2021. GODINU – izvjestilac Upravni odbor
 27. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ZAVRŠNI RAČUN JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2021. GODINU –  izvjestilac Upravni odbor
 28. RAZMATRANJE I USVAJANJE IZVJEŠTAJA O RADU ZAVODA ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I RAZVOJ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 1. 7. –  31. 12. 2021. GODINE – izvjestilac Upravni odbor
 29. DAVANJE SAGLASNOSTI NA SREDNJOROČNI PLAN RAZVOJA ZAVODA ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I RAZVOJ BRČKO DISTRIKTA BiH ZA PERIOD 2023–2025. GODINA – izvjestilac Upravni odbor
 30. DAVANJE SAGLASNOSTI NA ODLUKU O RASPODJELI NERASPOREĐENE NETO DOBITI IZ 2021. GODINE U JP „PUTEVI BRČKO“  BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac Upravni odbor
 31. DAVANJE SAGLASNOSTI NA  KORIGOVANI FINANSIJSKI PLAN POSLOVANJA JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA 2022. GODINU – izvjestilac Upravni odbor
 32. DAVANJE SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA  O PLATAMA I DRUGIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIKA JP „KOMUNALNO BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH – izvjestilac Upravni odbor
 33. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA JP „LUKA BRČKO“ D.O.O. BRČKO DISTRIKT BiH ZA PERIOD 1. 1. – 31. 12. 2021. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 34. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA KANCELARIJE KOORDINATORA BRČKO DISTRIKTA BiH PRI VIJEĆU MINISTARA BiH ZA PERIOD 1. 1. – 31. 12. 2021. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 35. RAZMATRANJE IZVJEŠTAJA O REVIZIJI FINANSIJSKOG POSLOVANJA ODJELJENJA ZA JAVNU BEZBJEDNOST ZA PERIOD 1. 1. – 31. 12. 2021. GODINE – izvjestilac glavni revizor
 36. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S POSLANIČKIM PITANJEM POSLANIKA DAMIRA BULČEVIĆA U VEZI S POVEĆANJEM CIJENA POREZA NA NEKRETNINE U BRČKO DISTRIKTU BiH – izvjestilac gradonačelnik
 37. RAZMATRANJE PLANA ANTISTAGFLACIJSKE POLITIKE BRČKO DISTRIKTA BiH (prijedlog poslanika Damira Bulčevića)
 38. RAZMATRANJE INFORMACIJE O NAPLATI ZAKUPNINE POSLOVNIH PROSTORA U CENTRU GRADA (prijedlog poslanika Bore Ristića) –  izvjestilac gradonačelnik
 39. RAZMATRANJE INFORMACIJE O UTROŠKU SREDSTAVA FK JEDINSTVO BRČKO U PROTEKLOM PERIODU (prijedlog poslanika Abdulaha Iljazovića) – izvjestilac gradonačelnik
 40. RAZMATRANJE INFORMACIJE O POKRETANJU DISCIPLINSKOG POSTUPKA U ZAVODU ZA PLANIRANJE, PROJEKTOVANJE I RAZVOJ BRČKO DISTRIKTA BiH (prijedlog poslanika Abdulaha Iljazovića) – izvjestilac direktor
 41. RAZMATRANJE INFORMACIJE U VEZI S POSLANIČKIM PITANJEM POSLANICE MILIJANE SIMIĆ U VEZI SA IZVRŠENOM DERATIZACIJOM  PROSTORIJA MJESNIH ZAJEDNICA – izvjestilac direktor JZU

Podijelite na društvenim mrežama